Pravo na odustanak

A. Pravila otkazivanja

Pravo na povlačenje

Imate pravo otkazati ovaj ugovor u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga. Razdoblje otkazivanja je četrnaest dana od dana kada ste vi ili treća strana koju ste imenovali, a nije prijevoznik, preuzeli robu. strong> ili je.

Kako biste ostvarili svoje pravo na povlačenje, morate nas kontaktirati

Halo&Son Austria e.U.
Lerchenstraße 17/26
5023 Salzburg
Austrija
E-pošta: office@halo-son.com

obavijestite nas o svojoj odluci da se povučete iz ovog ugovora jasnom izjavom (npr. pismom poslanim poštom ili e-poštom). Možete koristiti priloženi uzorak obrasca za odustajanje, iako to nije obavezno. Kako biste ispunili otkazni rok, dovoljno je poslati obavijest o ostvarivanju prava na otkaz prije isteka otkaznog roka.

Posljedice opoziva

Ako otkažete ovaj ugovor, vratit ćemo vam sva plaćanja koja smo primili od vas, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz odabira načina dostave koji nije onaj koji mi nudimo, odabrali ste najjeftiniju standardnu ​​dostavu) , vratiti odmah, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo primili obavijest o Vašem raskidu ovog ugovora. Za ovu otplatu koristimo isti način plaćanja koji ste koristili za izvornu transakciju, osim ako nešto drugačije nije izričito dogovoreno s vama; ni pod kojim okolnostima neće vam biti naplaćene nikakve naknade kao rezultat ove otplate. Možemo odbiti povrat dok ne primimo robu natrag ili dok ne dostavite dokaz da ste robu poslali natrag, ovisno o tome što je ranije.

Isključenje ili prijevremeni istek prava na povlačenje

Pravo na odustanak ne odnosi se na ugovore o isporuci robe koja nije montažna i za čiju je proizvodnju presudan individualni odabir ili odluka potrošača ili koja je jasno prilagođena osobnim potrebama potrošača.
Pravo na odustanak ne postoji za ugovore o isporuci robe koja se brzo kvari ili čiji bi rok valjanosti brzo bio prekoračen.
Pravo na odustanak ne vrijedi za ugovore o isporuci alkoholnih pića, cijena koji je dogovoren prilikom sklapanja ugovora, ali koji se može isporučiti najranije 30 dana nakon sklapanja ugovora i čija trenutna vrijednost ovisi o kolebanjima na tržištu na koje poduzetnik nema utjecaja.
Pravo na povlačenje se ne odnosi na ugovore o isporuci novina, časopisa ili časopisa s izuzetkom ugovora o pretplati.
Pravo na povlačenje ne primjenjuje se na ugovore o isporuci robe čija cijena ovisi o fluktuacijama na financijskim tržištu, na koje poduzetnik nema utjecaja, a koje se mogu dogoditi unutar otkaznog roka.
Pravo na otkaz prestaje prijevremeno za ugovore o isporuci zapečaćene robe, koja zbog zaštite zdravlja ili higijene nije pogodna za povrat ako je njihov pečat uklonjen nakon isporuke.
Pravo na povlačenje prerano ističe za ugovore o isporuci zvučnih ili video zapisa ili računalnog softvera u zapečaćenom paketu ako je pečat uklonjen nakon isporuke.

Opće informacije

1) Izbjegavajte oštećenje i kontaminaciju robe. Ako je moguće, pošaljite nam robu natrag u originalnom pakiranju sa svim dodacima i svim dijelovima pakiranja. Po potrebi koristiti zaštitnu vanjsku ambalažu. Ako više nemate originalno pakiranje, osigurajte odgovarajuću zaštitu od oštećenja tijekom transporta prikladnim pakiranjem.
2) Ne šaljite nam robu natrag u isporučenom obliku.
3) Imajte na umu da su gornji brojevi 1-2 preduvjeti su za učinkovito ostvarivanje prava na odustajanje.

Robu morate isporučiti odmah, au svakom slučaju najkasnije četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o svom otkazivanju ovog ugovora

Halo&Son Austria e.U.
Lerchenstraße 17/26
5023 Salzburg
Austrija

ili na

Halo&Son Austria e.U.
Keltenstraße 8a
5221 Lochen am See
AUSTRIJA

vratiti ili predati. Rok je ispoštovan ako robu pošaljete prije isteka roka od četrnaest dana.

Vi snosite izravne troškove povrata robe.

Morate se prijaviti za et Bilo kakav gubitak vrijednosti robe dogodit će se samo ako je taj gubitak vrijednosti uzrokovan rukovanjem robom koja nije potrebna za provjeru prirode, svojstava i funkcionalnosti robe.

B. Uzorak obrasca za otkazivanje

(Ako želite otkazati ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga natrag)

Uključeno

Halo&Son Austria e.U.
Lerchenstraße 17/26
5023 Salzburg
Austrija
E-pošta: office@halo-son.com


Ja/mi (*) ovime opozivam ugovor koji sam sklopio (*) za kupnju sljedeće robe (*)/pružanje sljedeće usluge (*)
_____________________________________________________________< br >___________________________________________________________
Naručeno (*) ____________ / primljeno (*) __________________
_____________________________________________________________
Ime potrošača(a)
___________________________________________________________
Adresa potrošača(a)< br>_____________________________________________________________
Potpis potrošača (samo za obavijest na papiru)
_________________________
Datum
(*) Izbrišite ako nije prikladno