Jamstvo i jamstvo

Jamstvo i garancija Halo&Son Austria e.U. za fizičke proizvode sljedeće:

Jamstvo:

  • Jamčimo da naši proizvodi neće imati nedostataka u materijalu i izradi pod normalnom uporabom i u skladu s uputama u priručniku s uputama.
  • Jamstvo je 2 godine od datuma kupnje.
  • Tijekom jamstvenog roka mi ćemo, po našem izboru, popraviti ili zamijeniti bilo koji dio koji je neispravan zbog nedostataka u materijalu ili izradi.

Jamstvo:

  • Jamčimo da će naši proizvodi raditi kako je opisano u opisu proizvoda pod normalnom uporabom i u skladu s uputama u uputama za rad.
  • Jamstveni rok je 2 godine od datuma kupnje.
  • Ako se tijekom jamstvenog roka pojave nedostaci, mi ćemo ih popraviti ili zamijeniti prema vlastitom nahođenju.

Napomena:

  • Jamstvo i garancija ne pokrivaju štetu uzrokovanu nepravilnom uporabom, modifikacijama ili popravcima od strane neovlaštenih trećih strana.
  • Sačuvajte račun kao dokaz jamstva i jamstvenog roka.
  • Da biste iskoristili jamstvo i garanciju, obratite se našoj korisničkoj službi e-poštom na office@halo-son.com.

Gore navedeno jamstvo i jamstvo ne utječu na zakonska prava kupca.